Lộ trình phát triển Fast Việt

 • Hoàn thiện các nội dung và triển khai dịch vụ mảng thiết kế Website, Lưu trữ, Marketing
 • Hoàn thiện dự án "Tìm mộ liệt sĩ"
 • Hoàn thành dự án "Chống lừa đảo qua số điện thoại"
 • Hoàn thiện dự án "Công dụ dành cho IT"

 • Hoàn thành dự án "Tìm đồ rơi"
 • Hoàn thành dự án "CV Online"
 • Hoàn thiện app nhà đầu tư & Publish APP lên APPSTORE và CHPLAY

 • Triển khai dự án Media (influencers & films)
 • Ra mắt các sản phẩm Media

 • Xây dựng và di dời trụ sở Fast Việt về Gia Lai
 • Cải tổ & Tuyển dụng diện rộng
 • Marketing các sản phẩm và dịch vụ Fast Việt