Hướng dẫn sửa cấu trúc html của menu có sẵn qua hook đơn giản theme flatsome

Đây là menu sau khi đã thêm icon biểu tượng và mô tả description và...

Hướng dẫn hiển thị mô tả (Description) trong menu Flatsome

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả trong từng item menu trong flatsome thì hãy...